De AVG, hoe staat het ermee?

De AVG, hoe staat het ermee?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Wij vragen onze cliënten geregeld: AVG, hoe staat het ermee? Nu 25 mei achter ons ligt, is het ook voor uw onderneming van belang de persoonsgegevensverwerking op orde te krijgen. Vaak blijkt dit makkelijker gezegd dan gedaan. De bedrijfsjuristen van PKF Wallast kunnen u adviseren en tools aanreiken om u (verder) op weg te helpen bij de implementatie van de AVG wetgeving.

HANDHAVING
In veel publicaties speelt het nieuwe handhavingsbereik van de Autoriteit Persoonsgegevens een grote rol. Wij zullen hierover kort zijn: met de komst van de AVG is de Autoriteit bevoegd sneller en vooral hogere boetes op te leggen die kunnen oplopen tot € 20.000.000,00 of 4% van de wereldwijde jaaromzet van uw onderneming.

WAARBORGEN OP GROND VAN VERWERKINGS- OVEREENKOMSTEN EN PROTOCOLLEN
Op grond van de AVG wordt onderscheid gemaakt tussen (gevoelige) persoonsgegevens en zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. De eerstgenoemden mogen worden verwerkt indien minimaal één van de zes wettelijke grondslagen (o.a. uitvoering van de overeenkomst, toestemming, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang) van toepassing is. In geval van bijzondere persoonsgegevens (o.a. ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, genetische of biometrische gegevens) geldt in eerste instantie een algeheel verbod op verwerking, tenzij er sprake is van een in de AVG (of Uitvoeringswet AVG) opgenomen wettelijke uitzondering en één van de zes wettelijke grondslagen van toepassing is.

De AVG is direct van toepassing op alle partijen die zich met de verwerking van persoonsgegevens bezighouden. Niet alleen uw onderneming, maar ook uw relatie met (sub-)verwerkers worden in de toezicht-scope betrokken. Het sluiten van verwerkingsovereenkomsten (voorheen bewerkersovereenkomsten) is hierbij van belang, maar ook het updaten van bestaande bewerkersovereenkomsten naar maatstaven van de AVG zal prioriteit moeten krijgen.

Lees verder ->

 

 

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.